REALIZOVANI PROJEKTI

2010
Realizovani projekti u 2010. godini


2009
Realizovani projekti u 2009. godini


2008
Realizovani projekti u 2008. godini


O Nama

Vizija je mlada nevladina organizacija osnovana 2007. godine od osoblja italijanske humanitarne organizacije INTERSOS, koje je radilo za ovu organizaciju od 2000. godine.
Osoblje ima višegodišnje iskustvo stečeno kroz implementaciju brojnih projekata koje su finansirali ECHO, Italijanska vlada, UNDP, UNHCR , EAR...
Uz podršku pomenutih donatora i u saradnji sa lokalnim i međunarodnim NVO osoblje je steklo izvanredno znanje u radu sa izbeglim, interno raseljenim, starim i lokalnim ugroženim licima kroz realizaciju projekata koji su obuhvatali dodelu građevinskog materijala, poljoprivrednih paketa, seoskih domaćinstava, pružanje psiho-socijalne pomoći marginalizovanim grupama, izgradnju objekata za socijalno stanovanje, proširenje objekata Domova starih, popravku infrastrukture u Smederevu i Kraljevu.

Vizija je osnovana kao nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija čiji je opšti cilj pomoć i podrška obezbeđivanju i unapređenju socijalne i ekonomske sigurnosti i kvaliteta života građana i lokalne zajednice u celini.
Organizacija svoju delatnost obavlja na području Republike Srbije.


Ciljevi organizacije su:


1. Pomoć i podrška građanima (izbeglice, intreno raseljena lica, pripadnici manjina, nerezidenti i domicilna populacija) u prevazilaženju stanja humanitarnih i socijalnih potreba.
2. Jačanje svesti zajednice o razvoju vrednosti civilnog društva.
3. Podsticaj ekomomskom razvoju regiona, sa akcentom na razvoj ruralne sredine.