canada goose damen  Realizovani projekti | VIZIJA Kragujevac

Realizovani projekti

UNHCR projekti

Realizovani UNHCR projekti u 2009. godini
Realizovani UNHCR projekti u 2010. godini
Realizovani UNHCR projekti u 2011. godini
Realizovani UNHCR projekti u 2012. godini
Realizovani UNHCR projekti u 2013. godini
Realizovani UNHCR projekti u 2014. godini

UNIDEA/NSHC

Realizovani UNIDEA/NSHC projekti od 2009. do 2012. godine


CARITAS

Realizovani CARITAS projekti od 2012. do 2013. godine
Realizovani CARITAS projekti od 2013. do 2014. godine


Donatori:

EU, UNHCR, Caritas, Fondacija Ana i Vlade Divac, UNIDEA

Partneri na realizaciji projekata:

Komesarijat za izbeglice i migracije, poverenici, lokalne samouprave, organizacije civilnog sektora

Vesti

JAVNI POZIV ZA DODELU MONTAŽNIH KUĆA – SOMBOR I KRAGUJEVAC
Javni poziv za dodelu montažnih kuća porodicama interno raseljenih/izbeglih lica iz NKC „Aleksa Šantić“, Sombor i KC „Trmbas“, Kragujevac objavljen je 22.07.2015. Rok za podnošenje prijava je 06.08.2015. godine.
JAVNI POZIV ZA DODELU MONTAŽNIH KUĆA – BEOGRAD
Javni poziv za dodelu montažnih kuća porodicama interno raseljenih lica iz KC „PIM Krnjača“, Beograd objavljen je 13.07.2015. Rok za podnošenje prijava je 27.07.2015. godine.
OTKUP SEOSKIH DOMAĆINSTAVA
Komisija za izbor korisnika za otkup i doniranje seoskih domaćinstava je na sednicama za izbor korisnika održanim 7./21.07.2015. odabrala 8 porodica interno raseljenih lica iz kolektivnih centara. U toku je potpisivanje Sporazuma, Kupoprodajnih ugovora i prenos vlasništva nad doniranom imovinom.