canada goose damen  STAMBENO ZBRINJAVANJE | VIZIJA Kragujevac

Projektne komponente » STAMBENO ZBRINJAVANJE

Dodela građevinskog materijala (Delimična samopomoć - PSH)
Ova komponenta obuhvata isporuku građevinskog materijala izbeglim i interno raseljenim licima koja su započela izgradnju sopstvenih kuća ili žive u vlastitim neuslovnim kućama. Pomoć je namenjena porodicama koje zbog socioekonomske ugroženosti i nedostatka finansijskih sredstava nisu u mogućnosti da postojeće stambene objekte stave u funkciju uslovnog stanovanja ili da poboljšaju stambene uslove u kojima već žive. Dodeljeni građevinski materijal pruža korisnicima mogućnost da završe izgradnju započetih kuća i usele se u njih, ili da izgrade dodatne prostorije/izvrše popravke u kućama u kojima već žive i stvore dostojanstvene životne uslove za svoje porodice.

Seoska domaćinstva
Ova komponenta obuhvata kupovinu i donaciju seoskih domaćinstava korisnicima koji su ruralno orijentisani, a nisu u mogućnosti da samostalno reše pitanje svog stambenog zbrinjavanja. Korisnici dobijaju seosko domaćinstvo u trajno vlasništvo. Porodica može da učestvuje u kupovini i svojim finansijskim sredstvima, maksimalno do 50% vrednosti donacije. Potencijalni korisnici su i sami učesnici u realizaciji ovog stambenog rešenja kroz aktivno učešće u traženju seoskog domaćinstva na prostoru cele Srbije, a u skladu sa potrebama i interesima svojih porodica. Ova pomoć je predviđena kao dugoročno rešenje za izbegla i interno raseljena lica koja imaju potencijal samoodrživosti i koja su zainteresovana da se bave nekim vidom poljoprivredne delatnosti ili nekom drugom poslovnom aktivnošću, pogodnom za seosku sredinu. Uz stambeno rešenje svakoj porodici se dodeljuje i grant (građevinski materijal, nameštaj, kućni aparati ili stoka i oprema za poljoprivredne delatnosti) namenjen poboljšanju stambenih uslova, odnosno ekonomskom osnaživanju porodice.
 
Socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima SSZU
Socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima predstavlja uslugu socijalne zaštite u nadležnosti lokalne samouprave. Cilj ovog koncepta je podsticanje socijalne integracije lica koja se nalaze u stanju socijalne potrebe i kojima je osim stambenog rešenja potreban i niz drugih usluga koje im mogu pružati Centar za socijalni rad i ostale nadležne ustanove, organizacije i institucije. Korisnici su socijalno ugrožena izbegla i interno raseljena lica i porodice smeštene u kolektivnim centrima i neadekvatnom privatnom smeštaju kao i socijalno ugrožene porodice iz lokalne zajednice. Korisnik je i domaćinska porodica, radno sposobna i funkcionalna, koja ima izuzetno važnu ulogu u funkcionisanju celokupnog sistema socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima.

Program podrazumeva izgradnju stambenih zgrada za kolektivno socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima, koje osim individualnih stambenih jedinica imaju i zajedničku prostoriju, namenjenu potrebama svih stanara. Lokalne samouprave obezbedjuju lokacije i infrastrukturne uslove, obezbedjuju sredstva za održivost usluge, a donatori finansijska sredstva za izgradnju stambenih zgrada. Korisnici ove usluge nemaju prava na otkup dobijenih stambenih jedinica.

Pored dostojanstvenih uslova stanovanja, stanarima se obezbeđuje podsticajno okruženje za osamostaljivanje i integraciju kroz niz usluga i programa koje obezbeđuju Domaćinska porodica, Centar za socijalni rad i lokalna zajednica.

Montažne kuće
Ova komponenta podrazumeva doniranje montažnih kuća izbeglim i interno raseljenim licima, koji poseduju sopstvene placeve ili su placeve dobili na korišćenje od lokalne samouprave.
Korisnici ovog programa su socijalno osetljive kategorije koje nisu u mogućnosti, da na drugi način, samostalno reše pitanje svog stambenog zbrinjavanja.
Ovim programom se obezbedjuju sredstva za izgradnju montažnih kuća, po principu “ključ u ruke”.

Vesti

JAVNI POZIV ZA DODELU MONTAŽNIH KUĆA – SOMBOR I KRAGUJEVAC
Javni poziv za dodelu montažnih kuća porodicama interno raseljenih/izbeglih lica iz NKC „Aleksa Šantić“, Sombor i KC „Trmbas“, Kragujevac objavljen je 22.07.2015. Rok za podnošenje prijava je 06.08.2015. godine.
JAVNI POZIV ZA DODELU MONTAŽNIH KUĆA – BEOGRAD
Javni poziv za dodelu montažnih kuća porodicama interno raseljenih lica iz KC „PIM Krnjača“, Beograd objavljen je 13.07.2015. Rok za podnošenje prijava je 27.07.2015. godine.
OTKUP SEOSKIH DOMAĆINSTAVA
Komisija za izbor korisnika za otkup i doniranje seoskih domaćinstava je na sednicama za izbor korisnika održanim 7./21.07.2015. odabrala 8 porodica interno raseljenih lica iz kolektivnih centara. U toku je potpisivanje Sporazuma, Kupoprodajnih ugovora i prenos vlasništva nad doniranom imovinom.